Udstilling og generalforsamling

I løbet af marts har vi haft vores årlige udstilling og senest den ordinære generalforsamling.

Udstillingen blev igen rigtig fin, synes vi selv, og det var glædeligt, at ca. 475 gæster havde fundet vej til vores lokaler i Museumsgade. Vi havde en dejlig dag og glæder os til at vise nye ting frem til næste års udstilling, der afholdes den 7. marts.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden med en enkelt udskiftning i bestyrelsen, idet den tidligere kasserer ikke ønskede at genopstille. Den nye bestyrelse ser frem til arbejdet i den kommende sæson.

 

Aktuelt

KONTAKT


Herning Husflid
Museumsgade 32
7400 Herning

Telefon: 20 25 31 39

Mail: k.e.kroejgaard@mail.dk

Telefontid: Bedst hverdage mellem 17.00 og 21.30 samt weekend.

Formand: Knud Erik Krøjgaard

Medlem af Fora